Szoftverkörnyezet ellenőrzése:: 2021.08.03., kedd
Vissza :: Tananyag: Matematika - tanulói leckék
  Matematika - tanulói leckék
           I. Számok
                  1. Egész számok
                  2. Oszthatóság
                  3. Prímtényezős felbontás
                  4. Közönséges törtek
                  4a. Műveletek törtekkel
                  6. Törtek és tizedes törtek
                  8. Hatványok és gyökök
                  9. Számok normál alakja
                  10. A számológép használata
           II. Geometria és transzformációk
                  11. Háromszögek
                  12. Háromszögek egybevágósága
                  13. Négyszögek és tulajdonságaik
                  14. Sokszögek és szabályos sokszögek
                  15. Koordináták
                  16. Szimmetria
                  17. Eltolás, tükrözés, forgatás
                  18. Középpontos hasonlósági transzformációk
                  19. Hasonlóság
                  19a. Hasonlóság ? feladatmegoldás
           VII. Adatfeldolgozás
                  29b. Halmazok
                  30. A probléma leírása
                  30a. Mintavétel
                  31. Adatok ábrázolása
                  32. A központi tendencia mérése ? a számtani közép
                  33. A fő tendencia mérése ? a módusz, a medián
           IX. A kör
                  42. A kör
                  43. Körre vonatkozó tételek
                  44. Kerületi és középponti szögek
                  45. A kör egyenlete
                  45a. Két kör kölcsönös helyzete
                  46. Egy egyenes és egy kör egymáshoz viszonyított helyzete
                  46a. Beírt és körülírt körök
           XIV. Valószínűségszámítás
                  63. Véletlenszerű folyamatok
                  64. Számlálási feladatok
                  65. A valószínűség klasszikus fogalma (1)
                  65a. A valószínűség klasszikus fogalma (2)
                  66. Az eseménytér
           XVI. A terület és térfogat mérése
                  77. A hasáb térfogata és felszíne
                  78. A gúla felszíne és térfogata
                  79. A henger és a gömb térfogata és felszíne
                  79a. A kúp térfogata és felszíne
           II. Másodfokú függvények
                  2. Másodfokú függvények és ábrázolásuk
                  3. A másodfokú polinomok felbontása
                  4. A másodfokú egyenletek
                  5. Egyenletrendszerek
                  6. Egyenlőtlenségek
                  6a. Másodfokú egyenlőtlenségek
           VIII. Számok
                  32. A hatványozás azonosságai ? racionális kitevők
           X. Sorozatok és sorok
                  35. Sorozatok
                  36. Számtani sorozatok
                  36a. Számtani sorozatok és sorok
                  37. Mértani sorozatok
                  37a. Mértani sorok
                  38. Végtelen konvergens mértani sorok
                  39. A binomiális tétel
           XI. Trigonometria
                  40. Forgásszögek
                  40a. A szögek mérése
                  41. Elemi trigonometrikus függvények
                  42. A szögfüggvények grafikus ábrázolása
                  43. Egyszerű trigonometriai egyenletek
                  43a. Egyszerű trigonometrikus egyenletek megoldása
                  44. A háromszög területe
                  44a. A szinusztétel
                  45. A koszinusztétel
                  46. A kör
           XII. Hatvány és logaritmus
                  47. Exponenciális függvények
                  48. A logaritmus
                  49. Elemi exponenciális egyenletek
           XVII. Hatvány és logaritmus
                  61. A természetes alapú exponenciális függvény
                  62. A természetes alapú logaritmusfüggvény