Szoftverkörnyezet ellenőrzése:: 2021.06.20., vasárnap
Vissza :: Tananyag: Kémia - tanulói leckék
  Kémia ? diák
           I. A kémiai anyag formái
                  1. Az anyagok alapvető tulajdonságai
                  2. Gázok
                  3. Folyadékok
                  4. Szilárd anyagok
                  5. Állapotváltozások
                  6. Melegítéssel és hűtéssel járó fizikai változások
                  7. Diffúzió és oldódás
                  8. Gáztörvények 1. rész
                  9. Gáztörvények. 2. rész
           II. Elemek, vegyületek és elegyek
                  10. Elemek
                  11. Kémiai vegyületek
                  12. Elegyek
           III. Atomszerkezet
                  13. Korai atomelméletek
                  14. Az atom szerkezete
                  15. A relatív atomtömeg
                  16. Folytonos és vonalas színképek
                  17. A Bohr-féle atommodell
                  18. Az atomok elektronkonfigurációja
           IV. Kémiai kötések
                  19. Ionkötés 1. rész
                  20. Ionkötés 2. rész
                  21. Kovalens kötés 1. rész
                  22. Kovalens kötés 2. rész
                  23. Molekularácsos és atomrácsos anyagok
                  24. Az allotrópia
                  25. A fémes kötés
                  26. Ötvözetek
           V. Kémiai reakciók ábrázolása
                  27. Kémiai és fizikai változás
                  28. Kémiai egyenletek
                  29. Kémiai reakciók típusai
           VI. Mennyiségek a kémiai reakciókban
                  30. Atomtömeg, molekulatömeg
                  31. A mól
                  32. A mól fogalmának alkalmazása
           I. Atomszerkezet
                  2. Az atom szerkezete
                  2a. Az atomelmélet fejlődése Radioaktivitás
                  3. Atomi színképek
                  4. Az atomok elektronkonfigurációja
           II. Kémiai kötések
                  6. Kötéstípusok
                  7. Electronegativitás és polaritás
                  8. A molekulák alakja
                  9. A vegyértékkötés elmélet és a hibridizáció
           III. Halmazállapotok és halmazállapot változások
                  10. Halmazállapotok
                  11. Fázisátalakulások
                  11a. Gáztörvények
                  12. Intermolekuláris erők
                  14. A szilárd anyagok szerkezete
           IV. Sztöchiometriai számítások
                  15. Mól
                  16. Kémiai egyenletek
                  17. A mól fogalmának gyakorlati jelentősége
                  18. Koncentráció
           V. A periódusos rendszer
                  19. Az elemek periódusos rendszere
                  20. Az elemek tulajdonságainak változása a 3. perióduson belül
                  21. Az elemek kémiai tulajdonságainak periodicitása
                  22. Az s-mező elemei
                  23. Az s-mező elemeinek kémiai tulajdonságai
                  24. A 17. csoport elemei
                  25. A halogének reakciói
           VI. Oxidáció és redukció
                  28. Az oxidációs szám
                  29. Redoxireakciók
                  30. Fémek előállítása. I. rész
                  31. Fémek előállítása II. rész
           VII. Elektrokémia
                  32. Galvánelemek
                  33. Standard elektrokémiai potenciál
                  34. Az elektrokémiai sor