Szoftverkörnyezet ellenőrzése:: 2021.04.23., péntek
Vissza :: Tananyag: Fizika - tanári verziók
  Physics ? Teacher
           I. Erők
                  1. Erők
                  2. Erők összeadása
                  3. Az erő mérése
                  4. A forgatónyomaték
                  5. Egyensúly
                  6. Emelők és csigák
           II. Mozgás
                  7. Elmozdulás, megtett út és sebesség
                  9. Gyorsulás
                  10. A mozgás grafikus ábrázolása
                  11. Gyorsuló mozgás
                  12. Görbe vonalú mozgás
           III. Erő és mozgás
                  13. Erő és gyorsulás
                  14. Lendület
                  15. Tehetetlenség
                  16. Súrlódás
                  17. Légellenállás
                  18. Az ellenerő
           IV. Energia
                  19. Munka
                  20. Helyzeti energia
                  21. A mozgási energia
                  22. Energiaátalakulások
                  23. A teljesítmény
                  24. Hatásfok
           V. A gravitáció
                  25. A gravitáció
                  26. A szabadesés
                  27. Az űrutazás
                  28. Műholdak
           VI. Gázok, folyadékok és szilárd testek
                  29. Gázok, folyadékok és szilárd testek
           I. Statika
                  1. Erők
                  2. Az erők összeadása
                  3. Forgatónyomaték
                  4. Egyensúly
                  5. Erők és forgatónyomatékok a gyakorlatban
           II. Kinematika
                  6. Egyenletes mozgás
                  7. Gyorsuló mozgás
                  7b. Gyorsuló mozgás és megtett út
                  8. A mozgás leírása vektorokkal
                  9. Körmozgás
                  10. Hajítások
           III. Dinamika
                  11. Newton első és harmadik törvénye
                  12. Lendület (impulzus)
                  13. Newton második törvénye
                  14. Görbevonalú mozgás közben fellépő erők
                  15. Súrlódás
                  16. A közegellenállás
           IV. Energia
                  17. Munka és energia
                  18. A mozgási energia és a helyzeti energia
                  19. Belső energia
                  20. A teljesítmény
                  21. Ütközések
                  22. Egyszerű gépek
           V. Forgómozgás
                  23. A szögsebesség és a szöggyorsulás
                  24. Newton második törvénye forgómozgás esetére
                  25. A perdület
                  26. A forgómozgás energiája
           VI. Gravitációs tér
                  27. A gravitációs erő
                  28. A nehézségi gyorsulás
                  29. A helyzeti energia
                  30. A potenciál