Szoftverkörnyezet ellenőrzése:: 2021.05.12., szerda
Iskola
Felhasználónév 
Jelszó 
Leckék elérése nem regisztrált felhasználóként


REALIKA

Digitális foglalkozásgyűjtemény és oktatásszervezési szoftver

A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-3.1.1-es
központi program keretében adaptálásra került egy Digitális foglalkozásgyűjtemény és
oktatásszervezési szoftver
, amely támogatja az intézmény oktatásszervezési feladatait és
jelenleg interaktív digitális természettudományi tananyagokat tartalmaz.


A szoftver alkalmas az intézményenkénti felhasználók kezelésére (pedagógusi, tanulói, szülői
szinten), tanóra-szervezésre figyelembe véve a csoportbontást, tanulói feladatok kiosztására,
nyomon követésére, osztályozására, tanórán kívüli rendezvények szervezésére a rendszerben
rögzített tanulók, tanulócsoportok számára. Lehetőséget biztosít természettudományi és más
tananyagok alkalmazásának, a feladatmegoldások helyességének ellenőrzésére, hanem a
pedagógus és diákok közötti on-line kommunikációra.


Az E-tananyag a természettudományi tantárgyak iskolai kötelező tananyagának egy részét
dolgozzák fel, elsődlegesen a 13-18 éves korosztály számára.


A leckék hatalmas mennyiségben tartalmaznak illusztrációkat, animációkat, filmeket,
modelleket és feladatokat. A fejlesztők célja nem csak a tanítás-tanulás folyamat segítése,
hanem a tanári felkészülés megkönnyítése is, ezért a leckékhez tanári verzió is tartozik, ami
lehetőséget ad a módszertani megjegyzések készítése mellett szakmai kiegészítésekre,
óravázlat készítésére is.


Az adaptált tananyag-rendszer az alábbiak szerint épül fel:
- 59 biológia lecke
- 59 fizika lecke
- 63 kémia lecke
- 70 matematika lecke.


A kompetencia alapú oktatást támogató digitális tartalmakat az intézményi felhasználás minél
szélesebb körű elterjesztése érdekében, dvd-n is eljuttatjuk 4000 közoktatási intézménybe.


A tananyag tartalmakat az SDT – ben is közzétesszük, hogy az oktatási programokat
fejlesztők oktatási célra szabadon felhasználhassák a keretrendszeren kívül, a pedagógusok,
akik már gyakorlatot szereztek az SDT alkalmazásában szabadon szerkeszthessenek
foglalkozásokat, színesítsék óráikat az animációkkal, képekkel, filmekkel és interaktív
feladatokkal.


Az oktatásszervezési szoftver jelen változata még nem végleges, lektorálás alatt áll, folyamatosan javítjuk. A javítás végdátuma: 2008.03.31.

Regisztrációs igényét az alábbi e-mail címen jelezze: realika@educatio.hu